Algemene Voorwaarden

BORG

De borg van € 400,- dient bij boeking betaald te worden.
De borg wordt na aftrek van eventuele schade en/of extra energieverbruik binnen 2 weken na vertrek aan u overgemaakt.

SCHADE

In geval van schade (of die nu wel of niet door u veroorzaakt is) dient u dit direct te melden bij onze beheerder, zodat hij/zij snel tot vervanging of reparatie kan overgaan.
Uiteraard wordt schade, die niet door u is veroorzaakt, niet bij u in rekening gebracht.
Mocht dit onverhoopt wel door u veroorzaakt zijn, dan wordt dit aan u doorberekend.
Een reisverzekering is daarom aan te bevelen.

INCHECKTIJD

Incheck is mogelijk vanaf 16.00 uur.
De uitcheck tijd is om 11.00 uur. Nadien heeft u, indien dit mogelijk is, alleen nog het gebruik van zwembad en gastentoilet tot 13.00 uur. Wanneer u graag eerder wilt aankomen of later wilt vertrekken dan is, tegen betaling,  een vroege incheck of een late uitcheck mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

BETALING

Aanbetaling van 50% van de huursom dient na  1 week van reservering bij ons op de rekening te staan.
Wanneer dit niet ontvangen is, hebben wij het recht tot annulering van de reservering.
Het  resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de aankomstdag door ons ontvangen te zijn. Is dit niet het geval dan hebben wij het recht tot annulering van de reservering over te gaan, zonder restitutie van de aanbetaling.

ANNULERING

Er ontstaat een huurovereenkomst zodra u te kennen geeft te reserveren. Het nemen van een optie valt hier uiteraard niet onder. Bij eenzijdige opzegging door de huurder worden reeds betaalde bedragen niet terugbetaald.
Bij annulering binnen 6 weken voor aankomst wordt 100% van de totale huursom in rekening gebracht.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten voor het geval u dient te annuleren of voortijdig te moeten vertrekken.